Sản xuất, chế tạo cơ khí

Sản xuất, chế tạo cơ khí

Sản xuất các bộ phận kim loại cấu trúc và khung thép, bồn, các chi tiết uốn cong