Liên hệ

Thông tin

Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi cho sự hợp tác của bạn cũng như những ý kiến đóng góp cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Địa chỉ

Lô N-15, KCN Nhật Bản – Hải Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.