FEDERAL MOGUL VIỆT NAM

Thông tin dự án

Tên khách hàng: FEDERAL MOGUL VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Hạng mục: Bảo trì, nâng cấp hệ thống

Thời gian triển khai: Năm 2023

Công ty TNHH Federal-Mogul (Việt Nam) là công ty thuộc tập đoàn Tenneco có trụ sở chính tại Mỹ, và nhiều chi nhánh trên toàn thế giới, công ty chuyên sản xuất ống bọc bảo vệ dây dẫn điện oto, nhà máy sản xuất tại Hải Phòng

Hình ảnh dự án